23 Ekim 2018 Salı

Boşanma Sebepleri Nelerdir ve Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Sebepleri Nelerdir ve Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik sayılarında görülen artış boşanma sayılarında da gözlenmektedir. Özellikle anlaşamayan ve boşanmayı düşünen çiftlerin internet üzerinden yaptığı boşanma sebepleri nelerdir ve boşanma davası nasıl açılır başlığı ile ilgili aramaların sayısı da bu sayılar için birer kriter oluşturmaktadır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebepleri arasında geçimsizlik birinci sırayı almaktadır. Bu başlığın altında anlaşamama, sürekli tartışma ortamı ve huzursuzlukta bulunmaktadır. Özellikle şiddetli geçimsizlik durumunda, eşlerin evliliği devam ettirecek imkanları kalmamıştır ve duygusallık tamamen ortadan kalkmıştır. Geçimsizliğin yanı sıra karakter uyuşmazlığından dolayı sürekli tartışma, eşlerden birinin hakaret etmesi, şiddet uygulaması, güvenini sarsacak davranışlarda bulunması ve evlilik yükümlerini bilerek ve isteyerek yerine getirmemesi de genel boşanma sebeplerindendir.

Özel boşanma sebepleri ise kapsam bakımından genel sebeplere nazaran farklılıklar göstermektedir. Bu sebepler kanunda da belirtilmiştir. Bunlar; aldatma (zina), pek kötü ve onur kırıcı davranışlar ile hayata kast, haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme, terk ve akıl hastalığı sebeplerinden dolayı boşanma olarak sıralanmaktadır. genel boşanma sebeplerinden açılan davada karşı tarafın açılan dava konusu ile ilgili kusurunun ispatlanması gerekirken, özel boşanma sebeplerinde böyle bir gereklilik yoktur, sadece bu olayın özel boşanma sebebi olduğunun ispatı yeterli olmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları anlaşmalı (her iki tarafın rızası ile) veya çekişmeli (sadece tek tarafın rızası ile) boşanma davası olarak iki şekilde açılmaktadır. Boşanma davası açmak için eşlerden herhangi birinin veya beraber 6 ay ikamet etikleri ikamet adresinin olduğu mahkemelerde veya aile mahkemesinde açılabilmektedir. Davanın açılması için adres ve nüfus bilgilerinin olması yeterlidir. Ayrıca karşı tarafın adresinin de yazılı olduğu ve boşanma arzusunu bildiren bir dilekçe yeterli olmaktadır.

Kaynak: https://www.aegeanlaw.com/

0 yorum:

Yorum Gönder